top of page

Foreningens rusforebyggende prosjekt er blant de mest kostnadseffektive i Norge

Foreningen ble av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, sammen med Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid, KoRus vest Bergen, NAV, Rusettervernet i fylket, Helse Førde og andre sentrale samarbeidsparter, invitert til to dagers konferanse Forum for rus og psykisk helse (tidligere Rusfaglig forum).

 

Foreningens representanter, Per Anders Berge og Robin Marvik Gjesdal presenterte sin rusforebyggende modell som er den eneste i sitt slag i Norge. Samfunnsviter og Seniorrådgiver innenfor rusfeltet, Arne Kyte som ledet konferansen, applauderte foreningens prosjekt som et av de mest kostnadeffektive i Norge med tanke på hva samfunnet sparer på å unngå rusproblematikk. 

 

I denne videoen publisert av Rusfri Oppvekst, forteller Arne Klyve om hva det koster staten å hjelpe de som faller utenfor samfunnet på grunn av en vanskelig barndom.

Ball som medisin

Ballspill fører folk sammen på tvers av ulik bakgrunn, språk og kultur. Leo Ajkic mener ball er god medisin på mange måter.  ( Nrk reportasje) 

Hvorfor har rusbruken blant ungdom på Island stupt?

BBC tar i denne reportasjen for seg den dramatiske endringen i ungdoms rusvaner på Island de siste par tiårene.I 1998 hadde 42% av 15 og 16-åringer drukket seg full i løpet av siste måned. I dag er andelen 5%.  Hva skjedde? 

 

– Idrett er perfekt til integrering

65 ungdommer var samlet på Fredrikstad idrettsråd sin ungdomskonferanse søndag. Integrering gjennom idrett var den røde tråden for seminaret.

Positiv sammenheng mellom psykisk helse og fysisk aktivitet blant ungdom i videregående skole

En undersøkelse blant 290 elever i videregående skole viser en positiv sammenheng mellom fysisk aktivitet og flere mål på psykisk helse. Samtidig vet vi at kun halvparten av norske 15-åringer tilfredsstiller anbefalingene for fysisk aktivitet.

Psykisk helse og fysisk aktivitet

​Fysisk aktivitet er en virksom selvhjelpsmetode som en selv kan ta i bruk for å ta vare på, og bedre sin psykiske helse. Regelmessig fysisk aktivitet forbedrer den fysiske formen og gjør oss mer rustet til å mestre hverdagens krav og utfordringer.

Slik gir idrett god integrering

Det er viktig at det ikke hele tiden skal handle om å vinne eller tape eller om aktiviteter hvor det er «oss mot dem»

Fysisk aktivitet hindrer psykiske problemer

Trening på fritiden reduserer sjansen for psykiske lidelser.

Fysisk aktive barn mindre deprimerte

Også barn har godt av fysisk aktivitet. Det kan blant annet hjelpe barna til å takle depresjon.

Effekten av fyllekuler hos ungdom: ting foreldre bør vite

Selv om norsk ungdom drikker mindre enn før, er de fortsatt på verdenstoppen i fyllekuler, “grøftefyll” eller “binge drikking”  Dette er en rusatferd som gir økt helserisiko både akutt og med langtidsvirkninger. Det gir økt eksponering for risikosituasjoner og en atferd forbundet med fare for skade.

Slik dreper du idrettsgleden til barnet ditt!

FORSKEREN FORTELLER:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Please reload

bottom of page