top of page

ROCKNE BOWL HAR STØRST BESØKSTAL I NORGE

Knute Rockne frå Voss gjorde amerikansk fotball til den største utandørsidretten i USA for 100 år sidan. Foreningen i Førde har med enkle grep gjort sporten til ein lokal publikumsmagnet innandørs.

I følge nettstaden ”Alt om amerikansk fotball”, trekk årskampen Rockne Bowl i Førde flest tilskodarar til amerikanske fotballarrangement her i Norge med omlag 1000 tilskodarar på kvar kamp. 

ROCKNE BOWL - OPPKALLA ETTER VOSSINGEN SOM REVOLUSJONERTE AMERIKANSK FOTBALL

I starten var rå muskelkraft avgjerande i amerikansk fotball, og det tyngste laget var som oftast det som vant. Immigranten knute Rockne frå Voss var den første som systematisk tenkte kva spelarar som passa roller på bana. Han  profesjonaliserte idretten, og gjorde amerikansk fotball til ein publikumsidrett. 
Nokre hevdar han fann opp ein ny måte å spele på. Sportshistorikarar meiner han heller fullførte sportens potensial.

Foreningen er stolt av å ha å etternamnet  til Knute, "Rockne", som ein del av arrangementsnamnet.

Det bidreg til at yngre generasjonar blir kjend med at det var ein nordmann som revolusjonerte amerikansk fotball i USA.

 I anledning USA\S 200 års jubileum lista Life Magazine vossingen Knut Kenneth Rokne ( Knute Rockne)

blant dei 3 mest betydningsfulle immigrantane i USA saman med Albert Einstein og Andrew Carnegie.

Knute Rokcne for sitt bidrag til idretten i USA.

Rockne var først lærar i kjemi ved Notre Dame University før han blei hovudtrenar for studentlaget. Det var frå dette universitetet han vidareutvikla og markedsførte skuleporten i USA.  

Leo Ajkic og Jon Bakken om Rockne Bowl i Førde:

På grunn av sine eksepsjonelle bragder, fekk Rockne mykje akklamasjon i USA. I 1940 kom det ut ein spelefilm med namn «Knute Rockne, All American», med Pat O’brian i hovudrolla, og ein ung kar med namn Ronald Reagan som ein del av rollebesetningen.

 

Etter hans tragiske død i eit flykrasj i Kansas 31. mars 1931, kom den dåverande presidenten, Herbert Hoover, ut med ein pressemelding der han omtalte døden til Rockne som eit nasjonalt tap. I tillegg blei byen Rockne oppkalla etter Knut kort tid etter hans død.

bottom of page