Styreleder

Robin M.Gjesdal

Styreleder

Robin M.Gjesdal

Ungdomsløftet for de som har

falt i fra den ordinære idrettsvirksomheten

Foreningen Oppvekst er en frivillig organisasjon som jobber med rusforebyggende og helsefremmede arbeid. 

Våre tilbud er hovedsaklig rettet mot  ungdom i alderen 13-20 år som har falt fra den den ordinære idrettsvirksomheten.  

 

Foreningen tilbyr en rekke aktiviteter for ungdom mellom 13 og 20 år. Hovedbudskapet er å formidle at fysisk aktivitet bidrar til bedre psykisk helse.  Aktiviteter sammen med andre gir sosialt fellesskap og vil kunne styrke den enkeltes muligheter til å delta på også på andre arenaer. Parallelt med at det sosiale nettverk utvides, opplever mange å få styrket selvbilde gjennom fysisk aktivitet.  

Foreningen er bl.a innovatør av skolesporten Arena Touchdown, som er utviklet for spill på håndballbane. Foreningen har lykkes med prosjektet i Førde og har ambisjoner om å bli landsdekkende

 

Foreningen har et nært samarbeid med Helse Førde som bidrar med spesialkomptanse vedr. fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende,behandlende og helsefremmede arbeid. Videre samarbeider foreningen med SLT som er en samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus- og kriminalitet. 

Våre tilbud: 

- Flagfotball                                                               Aldersgruppe:  13 - 15 år

- Arena Touchdown                                                 Aldersgruppe:  16 - 20 år 

- Cheerleading                                                          Aldersgruppe:  13 - 20 år

- Dansetrening                                                          Aldersgruppe:  13 - 20 år

- Arena for lokale sang og musikktalent.              Aldersgruppe:  13 - 20 år

- Mediaklubb                                                             Aldersgruppe:  15 - 20 år

- kurs om rus. 

- Arrangement som er i ungdommens interesse.