Styreleder

Robin M.Gjesdal

Styreleder

Robin M.Gjesdal

Ungdomsløftet

Foreningen Oppvekst er en frivillig organisasjon som jobber med rusforebyggende og helsefremmede arbeid. 

Våre tilbud er hovedsaklig rettet mot  ungdom i alderen 13-20 år som har falt fra den den ordinære idrettsvirksomheten.  

 

Foreningen tilbyr en rekke aktiviteter for ungdom mellom 13 og 20 år. Hovedbudskapet er å formidle at fysisk aktivitet bidrar til bedre psykisk helse.  Aktiviteter sammen med andre gir sosialt fellesskap og vil kunne styrke den enkeltes muligheter til å delta på også på andre arenaer. Parallelt med at det sosiale nettverk utvides, opplever mange å få styrket selvbilde gjennom fysisk aktivitet.  

Foreningen er bl.a innovatør av skolesporten Arena Touchdown, som er utviklet for spill på håndballbane. 

 

Foreningen har et nært samarbeid med Helse Førde som bidrar med spesialkomptanse vedr. fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende,behandlende og helsefremmede arbeid. Videre samarbeider foreningen med SLT som er en samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus- og kriminalitet. 

Våre tilbud: 

- Flagfotball                                                               Aldersgruppe:  13-15 år

- Arena Touchdown                                                 Aldersgruppe:  16-20 år 

- Cheerdans                                                              Aldersgruppe:  13-20 år

- Basketball                                                               Aldersgruppe:  13-20 år

- kulturstunt/ sang og dans                                   Aldersgruppe:   13-20 år

- Mediaklubb                                                            Aldersgruppe:   15-20 år

- kurs om rus. 

- Arrangement som er i ungdommens interesse.