top of page

Om oss

Foreningen Oppvekst er ein frivillig organisasjon med fokus på helsefremmede arbeid retta mot

barn og ungdom i Sunnfjord Kommune. 

 

Føremålet er å førebygge ungdommers fråfall frå felleskap. 

Vi har fokus på mangfald og inkludering gjennom våre tilbod som hovudsakleg er retta mot

 barn og ungdom i alderen 10-19 år. I dette ligg det at vi her gir ungdom moglegheit til å samlast for felles trening innan nye idrettar som flaggfotball, basketball,cheerdance ,arena touchdown. Sistnemde er ein variant av amerikank fotball som spelast innandørs på handballbane. 

Som eit mål for dei regelmessige treningane over tid, arrangeres det årlege skulefinaler der laga  møtast til dyst. Finalane blir gjort attraktive for eit større publikum ved å inkludere det lokale kulturlivet som her bidreg med pauseunderhaldning (Halftimeshow) 

Foreininga har 12 skulelag fordelt på 5 skular innan Flaggfotball, Cheerdans og Arena Touchdown. 

I 2023 tel vi 256 aktive medlemar. 

Foreininga har ikkje eit direkte samarbeid med skulane, men bidreg med desse tilboda til auka trivsel og engasjement blant elevane både på og utanfor skulane.

 

Foreininga er arrangør av Rockne Bowl, Gameday Førde og Superball jr.

Kontakt oss

FORENINGEN OPPVEKST

Orgnr: 912034356 

Hafstadvegen 36 -6800 Førde

Telefon: 45 23 66 43

foreningen.oppvekst@gmail.com

Takk for innsendingen din!

_RAW0568-3.jpg
Dagleg leiar
Robin Marvik Gjesdal
bottom of page